Läs böcker – bli klok och få mer empati

Att det är förknippat med mängder av fördelar att läsa mycket visste du redan innan du navigerade in på den här webbplatsen. Om du är en flitig läsare vet du vad en god bok gör med både kropp och själ. Deckare ger dig spänning och saker att klura på. En thriller väcker alla dina sinnen till liv och får pulsen att öka ett par snäpp. En humoristisk bok ger dig goda skratt och en biografi ger dig fakta och djupa insikter. Avkoppling, spänning, skratt – en bok kan ge allt.

Läsning kan dock vara mer än bara underhållning och intellektuella lärdomar. Att läsa regelbundet kan också påverka neurobiologin i din hjärna. Det är inte bara det att hjärnan motionernas vad gäller språket, utan effekterna av läsning är betydligt mer långtgående än så. Vissa forskare är till och med av åsikten att böcker kan göra att hjärnan helt enkelt permanent förbättras, till exempel när det gäller möjligheten att känna empati.

Nedan kan du läsa lite mer om vad som faktiskt sker i hjärnan när du läser och vilka mer långtgående processer som sätts igång, detta utifrån de senaste forskningsrönen.

En rikare bildvärld och fantasi

När du läser en bok får din hjärna inga som helst direkta visuella bilder att processa. I stället måste hjärnan skapa dessa bilderna själv. Det är utmärkt motion för en rad olika centra i hjärnan! Intressant är att bilderna skapas automatiskt utan att du behöver instruera den på annat sätt än att läsa orden. Ännu mer intressant är kanske att tyst läsning är mer effektiv än högläsning när det gäller hjärnans förmåga att skapa bilder av text. Hörseln är helt enkelt inte lika effektiv för kommunikation som synen. Syn som kommunikation? Ja, vem sa att böcker och läsning inte var spännande?

Ju mer man läser, desto snabbare blir givetvis hjärnan på att skapa dessa bilder. Forskning visar också på att hjärnan blir successivt snabbare på att fylla i de tomrum som texten kanske lämnar. Med andra ord förbättras fantasin. Har du någon gång sett en film baserad på en bok? Blev du besviken? Förmodligen blev du det. Anledningen är att din hjärna skapade en viss uppsättning bilder som passade med din tolkning av texten medan regissören stoppade in sina egna bilder.

Som en följd av detta kan man säga att hjärnan är det främsta verktyget för att skapa virtual reality. Vill du ha den mest levande och verkliga upplevelsen av virtuell verklighet är det bara att ta ner en bok från bokhyllan och börja läsa! Det är egentligen bara för de företeelser som är digitala och visuella från början som hjärnan inte har behov att skapa sin egen virtual reality.

Kognitiva funktioner stärks

När hjärnan bygger upp bilder och försöker fylla i tomrum är många delar av den grå massan involverade. Det är långt ifrån bara de delar som styr det intellektuella och det logiska som arbetar för högtryck, utan alla sinnen och alla funktioner samverkar för att ge dig en sådan optimal bild av handlingen som det bara är möjligt.

Skillnaderna mellan läsning och andra former av underhållning är dramatisk i den här aspekten. Spel på exempelvis datorspel på konsol eller surfplatta, eller casino online som spelacasinos.com skriver om ger inte alls samma fyrverkeri av aktivitet i hjärnan.

Du får bättre koncentrationsförmåga

För att läsa en bok krävs att du sitter, står eller ligger still och koncentrerar dig. Det gäller alltså att fokusera på själva läsningen. Den som ofta känner sig rastlös eller rent medicinskt har problem med att koncentrera sig kan få stora fördelar av att läsa regelbundet.

En annan sak kopplad till detta är att själva handlingen i en bok ger stöd för koncentrationen. De flesta böcker har en logisk struktur med en linjär handling. Detta är utmärkt träning i logik och orsak-verkan till exempel för barn och dem som är diagnosticerade med adhd.

Mer empati med läsning

Det finns en rad forskningsstudier som pekar på att vi människor har mycket lätt för att sätta oss i romanfigurers ställe. Det är också därför som romaner med starka huvudpersoner är de bäst säljande. Böcker med ett oklart persongalleri intresserar inte särskilt medan böcker med en eller ett par tydliga huvudfigurer, som dessutom presenteras noga antingen direkt eller indirekt, fastnar i våra medvetanden under längre tid. Anledningen är att vi, när vi läser, omedvetet föreställer oss hur huvudpersonen/erna tänker och känner.

Detta kan i sin tur göra att vi genom läsning kan träna upp vår förmåga att känna empati, det vill säga att förstå och acceptera varför någon tänker som han eller hon gör. Denna empatiska förmåga kan vi ta med oss i verkliga livet och i förlängningen kan vi bli bättre och mer förstående människor. Det är inget pretentiöst påstående, utan det bygger på seriös forskning under många år.

För att denna fördel med läsning ska aktualiseras krävs dock givetvis att man läser romaner där det finns en protagonist som man vill känna empati med!

Ju mer man läser, desto större blir effekterna

Hjärnan är ständigt i utveckling och det finns ingen begränsning för hur kraftfull och kompetent den kan bli. Varje extra ord man läser ger alltså en ytterligare effekt på hjärnans funktion. Ju mer man läser, desto bättre blir hjärnan på att konstruera bilder och desto mer inkännande kan man bli.

Om författaren

admin

Visa alla inlägg