Hur en e-bok blir till

Precis som med tryckta böcker så bestämmer den som äger rättigheterna till boken, i vilket format som den ska ges ut i. I Sverige finne ett tusental olika bokförlag, från multinationella bjässar till enmansföretag.

I dagens samhälle så ges de allra flesta svenska böcker och böcker som översatts till svenska ut som e-bok samtidigt som den tryckta boken. I takt med att förlag och författare märker att det lönar sig med e-böcker, så kommer också allt fler böcker ut som en digital variant. Den är en konstant tillväxt på denna marknad och de som satsar på e-böcker tjänar också på det.

Hur en e-bok produceras

Sedan mitten av 80-talet så har förlagsbranschen digitaliserats allt mer. Författarna skriver på datorer, skickar till förlaget som korrekturläser. Boken designas på dator och mailas till tryckeriet som trycker boken. Men det är inte helt enkelt att göra en e-bok i samband med detta, utan man måste först ha rättigheter och sedan måste filen göras om i formatet EPUB.

Vad en e-bok kostar att göra

Om förlaget själva har programvaran för att skapa e-boksfiler så kostar det bara den tid det tar att göra detta. Att sedan ge ut boken och ha den i ”lager” hos återförsäljare kostar inget. Att leverera boken till läsare är också betydligt lättare än med en tryckt bok, även om den digitala boken inte är helt gratis. Det kostar med servrar, system, supportpersonal och annat som faktiskt ser till att boken kommer fram. Borde e-böcker vara gratis? Som med alla andra varor och system så är det inte bara själva råvaran som kostar, utan allt arbete runt den.

Om författaren

admin

Visa alla inlägg