Hur en e-bok blir till

Precis som med tryckta böcker så bestämmer den som äger rättigheterna till boken, i vilket format som den ska ges ut i. I Sverige finne ett tusental olika bokförlag, från multinationella bjässar till enmansföretag. I...

Continue reading